ریحانه باقری
ریحانه باقری

کارشناس حوزه گرافیک ، پوستر و نشانه

مدرس نرم افزارهای گرافیکی

مدیر تبلیغات و طراحی موسسات علمی آموزشی

سمت : مدیریت بخش طراحی و تبلیغات

صالح باقری
صالح باقری

کارشناس عکاسی و نرم افزار

مدیر اجرایی و بازاریاب شرکت خصوصی

سمت : عکاس (صنعتی و تبلیغاتی)